Bokföring

Bokföring

Du som har en enskild firma eller ett aktiebolag är enligt lag skyldig att redovisa hur pengar rör sig i din verksamhet. Skyldigheten gäller även föreningar eller ideella organisationer med tillgångar över 1,5 miljoner SEK. Att vara bokföringsskyldig innebär att du enligt lag årligen måste ge insyn och med korrekta uträkningar redovisa årsbokslut samt att du måste spara underlaget i minst sju år.

Om du inte har tid, kunskap eller intresse av att upprätthålla en löpande redovisning kan du med enkelhet anlita Rättdirekt.

Bokföring på Distans

Du kan anlita oss oavsett vart du bort i landet eftersom våra möten för det mesta sker på distans, även med våra kunder i Göteborg där vi är belägna idag. När du väl vant dig vid de digitala mötena och enkelheten i att fota material som skickas till oss så blir det svårt att gå tillbaka till de gamla vanorna. Utöver löpande bokföring, erbjuder Rättdirekt även bokslut, inkomstdeklarationer, årsredovisning, skatterådgivning, löneadministration, juridisk rådgivning och kvalificerad rådgivning kring företagsekonomiska frågor. Eftersom vi har både ekonomer och jurister på vår byrå kan vi även erbjuda viss juridisk hjälp om så skulle behövas.

Få lättläst information om din verksamhet

Vi förstår att det inte är enkelt att tolka eller förstå siffror som presenteras i ett dokument. Därför är det viktigt för oss att på ett tydligt sätt förmedla statusen på din verksamhet varje månad. Vi ger en sammanfattad och lättläst text om bolagets ekonomiska status genom att lyfta fram det som är viktigt för dig att veta om din verksamhet för att du ska kunna maximera vinsten för ditt bolag.