Arvsskiften

Arvsskiften

För det fall att det finns flera arvingar som ska dela upp arvet erbjuder vi upprättande av en arvskifteshandling. Ett arvskifte innefattar ägarbyten, avtalsändringar samt reglering av bolån. Endast genom arvskifte kan den avlidnes egendom rättvist delas upp mellan arvingarna.