Löneadministration

Löneadministration

Vill du outsourca delar av, eller hela din ekonomi- och HR-avdelning så är vi det självklara valet för dig. Vi har en rad licenser vad gäller löner och avtalssystem och affärssystem. Vi kan därför hjälpa dig med att administrera löner till din personal samt att vi ansvarar för att rätt skatter och avgifter dras.