Vanliga frågor

Det finns fem företagsformer, vilken du väljer beror på verksamhetens karaktär och dina egna förutsättningar.

En kort beskrivning:

Enskild firma: Kan passa för den som ska starta ett företag ensam. Det finns inget krav på eget satsat kapital men i gengäld finns det ingen någon ekonomisk ansvarsgräns mellan dig som privatperson och företaget.

Handelsbolag: Ett alternativ om ni är minst två personer som ska starta företaget tillsammans. Precis som i enskild firma finns inget krav på eget satsat kapital men delägarna är personlig och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag:En variant av handelsbolag. Minst en person måste vara obegränsat personligt ansvarig för företagets skulder, övriga delägare är endast ansvariga för satsat kapital.

Aktiebolag: Kan startas av en eller flera personer. För att starta aktiebolag krävs ett startkapital på minst 100 000 kr. I gengäld är det personliga ansvaret för företagets skulder i princip begränsat till aktiekapitalet.

Ekonomisk Förening: Här krävs det minst tre personer. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen.

Underskatta inte behovet av lättillgängligt kapital för att få handlingsfrihet och uthållighet vid svackor i intäkterna. Det kan ta tid att etablera sig och då behövs ett kapital som täcker de kostnader företaget har. En extra reserv är alltid bra att ha.
Som företagare saknar du till viss del det grundskydd som du skulle ha som anställd. Din verksamhet och dina behov avgör vilka försäkringar du behöver. Det finns bra startförsäkringar för dig som precis startat företag, kontrollera de olika försäkringsbolagens villkor och jämför priser. Har du kontoret i hemmet? Tänk då på att det inte räcker med en bra hemförsäkring utan skaffa även en företagsförsäkring. Du behöver också en sjuk och ansvarsförsäkring. En pensionsförsäkring är också bra att ha för att try​gga din framtid.
Någonting som inte många vet är att du som egen företagare kan vara med i A-kassan, en billig investering ifall det värsta skulle inträffa.
Ta reda på vad konkurrerande verksamhets prisnivå. Var inte för billig då det kan vara svårt att höja priserna när du väl kommit ingång. Kvalitet kostar, en introduktionsrabatt kan vara ett bra sätt för att få in en fot på marknaden. Lova inte mer än du kan hålla, en nöjd kund är oftast beredd att betala lite mer för kvalitet.
Det är lag på att alla företagare måste ha en ordnad bokföring. Nu är inte alla människor ekonomiskt lagda eller ens intresserade, Men oavsett om du väljer att sköta din bokföring själv eller om du lägger ut den på en redovisningsbyrå eller liknande så är det du som är ansvarig (lite beroende på vad du valt för företagsform). Se därför till att du åtminstone kan tolka informationen i de ekonomiska rapporterna, även om du lagt ut bokföringen externt.​
Det vanligaste är att man redovisar moms den 12:e i andra månaden efter den debiterats. Arbetsgivaravgifter och avdragen källskatt redovisas månaden efter den som avses.
Var noga med att ta reda på vilka skatter och avgifter som ska betalas och när dom ska betalas så att du undviker onödiga straffavgifter och anmärkningar.
Om du valt aktiebolag som bolagsform måste bolaget enligt lag utse minst en kvalificerad eller godkänd revisor. Revisorn är en utgift som det lönar sig att inte snåla på eftersom det är en av dina viktigaste ekonomiska rådgivare. Du kan omöjligt hålla dig uppdaterad på alla ändringar i lagar och förordningar. Så oavsett vilken bolagsform du valt är det klokt att investera i en revisor.
Nej, det måste du inte men uppdragsgivarna måste i så fall göra avdrag för skatter vid betalning av dina fakturor, det är alltså att rekommendera att skaffa F-skattsedel.Tänk på att din F-skattsedel kan bli återkallad om du missköter dig, t.ex. genom att inte betala in skatter och avgifter i tid eller lämna in deklarationen. Du kan ansöka om en ny F-skattsedel men det kan ta tid innan du får den godkänd och under den tiden kan du förlora värdefulla uppdrag.
Om man sätter av ett rum till enbart kontor och inreder det så har man möjlighet att dra av kostnaderna för det.Det finns annars ett schablonavdrag 4000 kr som kan utnyttjas av alla när du arbetar i hemmet men inte har ett speciellt avsatt rum för ändamålet.