Företagsform

Vilken företagsform bör man välja?

Det är alltid viktigt att se till att du tar rätt beslut oavsett företagets storlek. Även om företaget inte är stort som Sony och Casino.com, så bör man förvissa sig om att man valt rätt företagsform, innan man registrerar sitt företag.

På vår starta eget information tar vi främst upp bolagsformerna aktiebolag och enskild firma.

Efter denna information bör man ytterligare titta på den personliga situationen samtidigt med affärsplanen, för att kunna välja den rätta företagsformen. Detta kan du ta upp med oss på RättDirekt.

Av oss får du 30 minuter gratis ekonomisk konsultation efter det du varit på vår starta eget information. Du kan välja Individuell Starta Eget Information, 500 kr inkl. moms, 2 timmar. Om du är Intresserad av att beställa vänligen skicka ett mail på info@rattdirekt.nu